สื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค บนโลก Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการจัดการวิกฤติบนโลกออนไลน์

หลักสูตร

ผู้บริโภคในปัจจุบันบริโภคข้อมูลข่าวสารจาก Social Media มากขึ้น ทำให้แบรนด์ต้องหันมาปรับตัวเริ่มใช้สื่อที่ร้อนแรงชนิดนี้เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค แต่การใช้สื่อ Social Media ให้เข้าถึงผู้บริโภคนั้น มีความแตกต่างจากการใช้สื่อในรูปแบบเดิมๆ ที่ผู้บริโภคมีหลากหลายบทบาทในการสื่อสาร และดูเหมือนยากที่จะควบคุมความรู้สึกและความคิดของผู้บริโภคทั้งด้านบวกและด้านลบ ในการสัมมนานี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการบริหาร Social Media ด้วยวิธีการสร้าง Content ที่มีคุณค่า การออกแบบ Brand Storytelling เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค บนโลก Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการจัดการวิกฤติบนโลกออนไลน์

เหมาะสำหรับ

นักการตลาด นักคิด หรือเจ้าของธุรกิจ ผู้เข้าใจความสำคัญของกลยุทธในการทำการตลาดดิจิตอล หรือ การตลาดในยุคปัจจุบัน

คอร์สนี้จะสอน

Content & Storytelling Principle หรือ กลยุทธ์การตลาดที่มาแรงที่สุด และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ความหลงใหล อารมณ์และความรู้สึกของผู้คน ต่างมีผลกระทบมาจากเรื่องราวต่างๆ บน Social Media จนเกิดการติดตาม และก่อเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ๆ การใช้ Content และ Story ในการสร้างแบรนด์และธุรกิจ จึงนับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เรียนรู้แนวความคิดในการสร้างชนเผ่า หรือ Tribe ด้วย Content และ Story จากแบรนด์และแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ ศึกษาองค์ประกอบในการสร้าง Content & Story ด้วย Brand Purpose รู้จักเครื่องมือออนไลน์ในการสร้างชนเผ่า หรือ Tribe สำหรับองค์กรทุกขนาดด้วยหลัก 3R

ค่าใช้จ่ายการอบรม

+ วิชาละ 10,000 THB/seat (Not included VAT) Document + Lunch +2 Breaks

กำหนดการ

+ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

     1) 10:00-12:00 (2 ชั่วโมง)

               lunch 1 ชั่วโมง

     2) 13:00-14:30 (1 ชั่วโมงครึ่ง)

               break 30 นาที

     3) 15:00-17:00 (2 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

DiscoveryHUBBA
Siam Discovery ชั้นที่ 5
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.facebook.com/DiscoveryHUBBA

วิทยากร

Toon

สุธีรพันธุ์ สักรวัตร (Toon)

ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัลและสื่อสารแบรนด์ผู้เคยดูเเลงาน Brand Communication ให้กับองค์กรธุรกิจ แบรนด์ และผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ และเป็นอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรปริญญาโท สาขา Digital Marketing

สนใจติดต่อ

contact@sharpener.co.th หรือ
คุณดาว 094-964-8884

หรือลงทะเบียนจองได้ที่