เข้าใจ Consumer Behavior และ Consumer Journey เพื่อหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมของคุณ

หลักสูตร

ความผิดพลาดของการทำการตลาด ส่วนหนึ่งมาจากความไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่อใคร บ่อยครั้งที่นักการตลาด FAIL ตั้งแต่เริ่มต้นในการตั้งเป้าหมายเพราะไม่รู้จักกลุ่มเป้าหมาย คอร์สนี้จะช่วยให้นักการตลาดยุคใหม่สามารถเข้าใจการตั้งเป้าหมายและทำความรู้จักลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงเห็นความสำคัญของการสร้างเนื้อหา เพื่อนำเสนอแคมเปญทางการตลาดได้ตรงใจลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุด

เหมาะสำหรับ

นักการตลาดนักคิด หรือเจ้าของธุรกิจ ผู้เข้าใจความสำคัญของกลยุทธในการทำการตลาดดิจิตอล หรือ การตลาดในยุคปัจจุบัน

คอร์สนี้จะสอน

มุมมอง 360 องศาในเรื่องการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอล วางแผนและเรียนรู้วิธีเปรียบเทียบสื่อก่อนตัดสินใจใช้ Paid, Owned, Earned Media พร้อมทั้งวิธีการเปลี่ยนจากคนรู้จักให้กลายเป็นคนรู้ใจด้วยเครื่องมือและเทคโลยีต่างๆ ทำความเข้าใจ ZMOT, Micro Moment เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ถูกจังหวะ การใช้ข้อมูลในมุมของ Consumer Insight เพื่อนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ความสำคัญของ content และศิลปะการสร้าง story telling เมื่อคนไม่เชื่อโฆษณาแล้ว

ค่าใช้จ่ายการอบรม

+ วิชาละ 10,000 THB/seat (Not included VAT) Document + Lunch +2 Breaks

กำหนดการ

+ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

 

     1) 10:00-12:00 (2 ชั่วโมง)

               lunch 1 ชั่วโมง

     2) 13:00-14:30 (1 ชั่วโมงครึ่ง)

               break 30 นาที

     3) 15:00-17:00 (2 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

DiscoveryHUBBA
Siam Discovery ชั้นที่ 5
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.facebook.com/DiscoveryHUBBA

วิทยากร

Top

สุธาทร สุทธิสนธิ์ (Top)

นักการตลาดดิจิทัลผู้รู้จริง ปฏิบัติจริง เจ็บจริง ผ่านประสบการณ์จริงมากว่า 10 ปี อีกยังเป็นนักเขียน วิทยากร และที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing ให้กับองค์กรต่างๆ และธุรกิจ SMEs

 
Dink

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ (Dink)

นวัตกรผู้สนใจในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ชอบศึกษาผู้คน พฤติกรรมลูกค้า การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการสร้าง Brand Loyalty

สนใจติดต่อ

contact@sharpener.co.th หรือ
คุณดาว 094-964-8884

หรือลงทะเบียนจองได้ที่